Denne rapporten begrenser seg til å presentere en metode for beregning av kuldebroverdier for tilslutningen mellom yttervegg og golv på grunn (ringmursløsninger). I både NS 3031 og NS‐EN ISO 10211 åpnes det for en forenklet beregning av kuldebroverdien etter en annen internasjonal standard; NS‐EN ISO 13370. Denne beskriver en forenklet prosedyre for beregning av U‐verdien til golv mot grunn basert på en korreksjon til U‐verdier beregnet etter NS‐EN ISO 6946.

Published in Reports

Search our website

Sort publications by:

Ascending order

Filter Publications: