Påvirker miljø- og klimasituasjonen i verden våre valg for hus og hjem?
Authors: Publication Year: 2011

Additional Info

  • WP: Energy efficient use and operation
  • Publication Year: 2011
  • Name of conference: 50 milliarder ut av vinduet?
  • Town: Oslo
  • Country: Norway
  • Date of Conference: Wednesday, 28 September 2011

Search our website

Filter Publications: