Conference presentations

Energibalansen
Authors: Publication Year: 2014Powerhouse One and Kjørbo
Authors: Publication Year: 2013


På Nanonkonferansen 18. mars 2013 var det speeddating med nanoforskere, som på 1 minutt presenterte nytt fra forskningsfronten. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Forskningsrådet arrangerte konferansen for å belyse mulighetene og utfordringene som ligger i nanoteknologien.

Eksempler på nær nullenergibygg
Authors: Publication Year: 2013Fremtidens bygg
Authors: Publication Year: 2013


Smarte hus
Authors: Publication Year: 2013


Smarte hus
Authors: Publication Year: 2013


Powerhouse One and Kjørbo
Authors: Publication Year: 2013


Er "intellegente byer" veien å gå? Siden nesten 2/3 av vårt energiforbruk er tilknyttet urbane miljø, vil såkalte "Smart Cities" eller intellegente byer spille en betydelig rolle vedrørende energiffektivitet.

Within the frame of this exploratory essay, small studies in materiality are introduced as artifacts of relatively simple means, designer driven, and as useful in anchoring strategies to reflexively map research methods in art and design practices. Using concepts from science and technology studies (STS), a series of projects are contextually presented and modes of working are tracked. Small studies discusses how artists and designers can better position themselves to critically assess relationships between the complex, interconnected design issues they encounter in their artistic practices, and the methods they opt to employ. The essay concludes that in fields where art…

Powerhouse One
Authors: Publication Year: 2012


Effekt- og energisimuleringer
Authors: Publication Year: 2012


Powerhouse
Authors: Publication Year: 2012


Depotbygget på Haakonsvern, Bergen
Authors: Publication Year: 2012Search our website

Sort publications by:

Ascending order

Filter Publications: