Popular Science Articles


Grønne vinduer
Authors: Publication Year: 2014

Vinduer ble lenge betraktet som energisluk i vinter-Norge. Men utstyrt med siste nytt fra forskningsfronten på feltet, kan kontorbygg forbruke mindre energi enn bygninger helt uten vinduer.

Smartere byer
Authors: Publication Year: 2013

Folk flest bor i byer. I dag bor over halvparten av jordas befolkning i byer, og innen 2050 forventes andelen å øke til to tredjedeler.

Artikkel skrevet av Øyvind Aschehoug, prof.em. ved NTNU i Byggeindustrien

Veien mot volumfasen
Publication Year: 2010


Search our website

Sort publications by:

Ascending order

Filter Publications: