test about

 

Her utvikler vi definisjoner, strategier og konsepter for nullutslippsbygninger. Løsninger og produkter som er utviklet i de andre arbeidspakkene, settes her sammen til helhetlige konsepter og testes ut i reelle byggeprosjekter. I samarbeid med byggebransjen har ZEB utviklet og realisert 9 pilotprosjekter rundt om i Norge. Pilotprosjektene omfatter boliger, kontorbygg, og undervisningsbygg. Forskerne i ZEB har bidratt med utforming av kravspesifikasjoner og målsetninger, spesialrådgivning i prosjektering- og bygging, samt evaluering av prosjektering, bygging og bruk. Erfaringene fra dette arbeider vil gi nyttig kunnskap om hvordan man kan realisere nullutslippsbygg og danne grunnlag for fremtidige normer og offentlig regelverk. Les mer om pilotprosjektene her.