test about

 

Forskningssenteret ZEB (Zero Emission Buildings) har sammen med visjonære aktører i bransjen knekt koden for hvordan man bygger fremtidens klimavennlige bygninger. Vil du vite løsningen?

Det nasjonale forskningssenteret ZEB har en visjon om å eliminere klimagassutslippene som er forårsaket av bygninger. Vi ønsker å plassere Norge i front av forskning, innovasjon og implementering av energieffektive nullutslippsbygg.

Vårt hovedmål er å utvikle kunnskap, konkurransedyktige produkter og løsninger for eksisterende og nye bygninger. Boliger, næringsbygg og offentlige bygninger med ZEB-garanti skal ha null utslipp av klimagasser knyttet til produksjon, drift og riving. Vi jobber for at våre definisjoner skal bli en standard i byggebransjen. ZEB-senteret startet i 2009 og støttes av Forskningsrådet og våre 25 partnere i bransjen.

Våre resultater kommer til å stå igjen som en grunnpillar når fremtidens bygg reiser seg mot nye horisonter i årene som kommer!

 

«Du går inn i et lunt rom med ren luft. På et elektronisk panel får du oversikt over husets vitale organer. Solcellene er integrert i tak og vegger og store vindusflater slipper inn dagslyset. Huset lever sitt liv – og du ditt. Sammen går dere inn i fremtiden».

 

Multikomfort Larvik demonstrasjonsbolig. Illustrasjon: Snøhetta /EVE

 

Vårt samfunn er inne i et paradigmeskifte – formulert av myndighetene som «det grønne skiftet». Helt siden ZEB-programmet startet ved NTNU og SINTEF, har flere av landets fremste forskere på grønn teknologi jobbet med å gjøre det teknisk mulig og økonomisk bærekraftig å bygge fremtidens bygg og eliminere klimagassutslipp. Vi har nå ved hjelp av forskningsbasert innovasjon demonstrert at dette er mulig!

Sammen med flere av landets viktigste utbyggere sitter ZEB i dag med en nøkkelrolle i visjonen om et lavutslippssamfunn. I over 850 publikasjoner i tidsskrift, magasiner, vitenskapelige journaler og aviser har forskere og partnere tilknyttet ZEB spredd sin kunnskap om materialvalg, konstruksjon, arkitektur, isolasjon, solenergi, ventilasjon og drift. Denne fritt tilgjengelige kompetansen er gull verdt når entreprenører, arkitekter og materialleverandører skal gå sammen om å bygge fremtidens nullutslippbygninger.

ZEB har gjennom åtte år demonstrert store miljø- og samfunnsøkonomiske muligheter knyttet til fremtidens nullutslippsbygg. Store og seriøse aktører har fulgt opp med pilotbygg som bryter barrierer og viser vei mot et grønnere samfunn. Så mye som 40 prosent av all energi i Norge brukes i bygg – her er det et stort uforløst potensial.

Energieffektive bygg er blant de mest lønnsomme måtene å redusere klimagassutslipp. 

Mange i bransjen har tro på at slike bygg vil utgjøre en stor del av byggeaktiviteten i ikke altfor fjern fremtid. Disse aktørene er ikke kun med fordi de er samfunns- og miljøbevisste, men også fordi de ønsker å posisjonere seg i markedet hvor etterspørselen er i ferd med å øke.

Et nullutslippbygg produserer nok fornybar energi til å kompensere for klimagassutslippene over hele bygningens levetid. ZEB har definert fem nivå med stigende ambisjoner. Disse retningslinjene er nyttig for arkitekter og utbyggere i planleggingen av nullutslippsbygg. De kan også danne grunnlaget for en fremtidig standard innenfor bransjen.

ZEB skal nå etablere et nytt senter der man optimaliserer hele nabolag (ZEN) med tanke på effektiv energibruk, klimagassutslipp og produksjon av fornybar energi. Sammen med fremoverlente aktører i byggebransjen har vi vist at slike bygninger kan realiseres i praksis – og at folk faktisk liker å bo i dem!

Her kan du lese mer om våre fem kjerneområder:

1: Avanserte materialer
2: Klimatilpassede og energieffektive bygningskonstruksjoner
3: Energiforsyning og tekniske installasjoner 
4: Bruk, drift og implementering
5: Pilotbygg, konsepter og strategier for nullutslippsbygg

 

Her på våre hjemmesider kan du dypdykke i nærmere 1000 publikasjoner og rapporter fra forskere og partnere  tilknyttet senteret. Ta kontakt for å få hjelp til å manøvrere deg rundt i dette fritt tilgjengelige materialet. Å bygge fremtidens hus trenger ikke å være så komplisert som du tror - med hjelp fra den kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom disse åtte årene.

 

 NTNU er vertsinstitusjon for ZEB. SINTEF Byggforsk og SINTEF Energi er forskningpartnere.  

 

Upcoming events

Sorry, no events.