Administrasjon og organisering

 

ZEB forskningssenter har en generalforsamling og et styre. Generalforsamlingen inkluderer alle partnere. Styret består av senterledelsen og representanter fra partnere. Brukerpartnere har flertall i styret og velges fra ulike grupper hos brukerpartnerne.

Forskningssenteret er organisert som en felles NTNU/SINTEF-enhet, som drives av NTNU. Senterets lederskap er delt mellom de to sentrene.

ZEB omfatter aktører fra hele verdikjeden innenfor norsk byggebransje. Selskapene tilknyttet ZEB representerer mer enn 200 000 ansatte og har en årlig omsetning på 360 milliarder kroner (SSB, 2011).   

 

Besøksadresse 

Alfred Getz vei 3
Senralbygg I, 8. etasje
Trondheim

 

ZEBs styremedlemmer

 • Fredrik Shetelig, NTNU
 • Arild Gustavsen, NTNU
 • Jonas Holme, SINTEF Byggforsk
 • Rune Stene, Skanska
 • Phillipp Müller, SAPA Group
 • Zdena Cervenka, Statsbygg
 • Tine Hegli, Snøhetta
 • Jens Petter Burud, Caverion
 • Rune Eliassen, Weber AS

 

ZEBs referansegruppe

 • Guro Hauge, Lavenergiprogrammet
 • Kristin Amundsen, NBBL
 • Birger Bergersen, NVE
 • Thomas Bartholdsen, Forbrukerrådet
 • Anders Selstrøm Moe, NAL
 • Thor-Jostein Egeland, Norsk VVS og Miljøteknisk Forening
 • Egil Skavang, Arkitektbedriftene
 • Trine Dyrstad Pettersen, BNL

 

Upcoming events

Sorry, no events.