Tradisjonelt har norske småhus hatt et kaldt loft med lufteåpninger i takutstikket. Luftingen av loftet skulle både sørge for en kald takflate og hindre fuktskader på undertak og taksperrer.


De siste årene har det blitt vanligere at småhus bygges med et uluftet, kaldt loftsrom. I stedet brukes et dampåpent undertak og lufting under taktekkingen. En del slike loftsrom har fått kondens og vekst av muggsopp på undertaket. Denne rapporten viser årsaker og viktige tiltak for å unngå problemet.

Published in Reports

Rapporten inneholder et forslag til system for klassifisering av byggetekniske løsningers robusthet. Hensikten med et slikt klassifiseringssystem skal gjøre det lettere for aktører i byggenæringen å velge løsninger og materialer tilpasset ønsket kvalitetsnivå, stedlig klima og den utførendes kompetanse. Byggenæringen må i større grad enn tidligere forholde seg til mange produkter med til dels overlappende bruksområde. Det kan være svært vanskelig å få oversikt over forskjeller i teknisk kvalitet og hvilke produkter som er mest hensiktsmessig i det enkelte byggeprosjekt.

Published in Reports

Search our website

Sort publications by:

Ascending order

Filter Publications: