Brukerundersøkelse om innemiljø på Marienlyst skole
Authors: Publication Year: 2012

Innemiljøet på Marienlyst skole i Drammen, Norges første "passivhus-skole", er evaluert gjennom intervju og spørreskjema med brukere. Det er utført tre intervjurunder i løpet av 2011 med totalt 23 informanter; lærere, elever og representanter fra driftspersonalet. I tillegg er det utført en spørreskjemaundersøkelse om inneklimaet i slutten av 2011, for alle elever og ansatte.

Additional Info

  • WP: Concepts and strategies for zero emission buildings
  • Publication Year: 2012
  • ISSN / ISBN: 978-82-536-1275-1
  • Publisher: SINTEF Academic Press
  • Report number: ZEB report 5-2012
  • Type: Report

Search our website

Filter Publications: