Klassifisering av robusthet
Authors: Publication Year: 2012

Rapporten inneholder et forslag til system for klassifisering av byggetekniske løsningers robusthet. Hensikten med et slikt klassifiseringssystem skal gjøre det lettere for aktører i byggenæringen å velge løsninger og materialer tilpasset ønsket kvalitetsnivå, stedlig klima og den utførendes kompetanse. Byggenæringen må i større grad enn tidligere forholde seg til mange produkter med til dels overlappende bruksområde. Det kan være svært vanskelig å få oversikt over forskjeller i teknisk kvalitet og hvilke produkter som er mest hensiktsmessig i det enkelte byggeprosjekt.

Additional Info

  • WP: Advanced materials technologies, Climate-adapted low-energy envelope technologies, Energy supply systems and services, Energy efficient use and operation, Concepts and strategies for zero emission buildings
  • Publication Year: 2012
  • ISSN / ISBN: ISBN 978-82-536-1315-4
  • Publisher: SINTEF Academic Press
  • Report number: 109-2012
  • Type: Report

Search our website

Filter Publications: