ZEB

fme

zeb-report-mot-karbonnoytrale-boligomrader-utforming-av-bygninger-og-energiforsyningZEB Project Report 18-2014 er nå tilgjengelig på nett.    Denne rapporten beskriver resultatene fra et prosjekt hvor vi har gjennomgått og diskutert erfaringer fra et utvalg...
her-skal-folk-bo-som-forsokskaniner På Gløshaugen, rett ved Perleporten, blir det reist en enebolig. Her skal folk bo og leve hverdagslivet sitt for at NTNU-forskere skal finne ut hva som skjer når folk tar i bruk et...