Disputasen til Krishna Bharathi 

Edited Krishna B

Den 11. mars forsvarte ZEB stipendiaten Krishna Bharathi sin PhD avhandling med tittel “Sustainability in Practice: Social Science Perspectives on Architectural Design, Research and the Implementation of Buildings Solutions”. Hovedveileder har vært professor Thomas Berker.  Opponentene var Steven Moore (Austin School of Architecture)) og Simon Guy (Environment, Education and Development, University of Manchester). Både Krishna og førsteopponenten Steven Moore forener et praktisk engasjement som utdannet arkitekt med en samfunnsvitenskapelig vinkling. Simon Guy, andreopponenten, opprinnelig samfunnsviter, leder bl.a. arkitektutdanningen i Manchester.

Med denne bakgrunnen for både kandidaten og opponentene var det ikke overraskende at arkitektens rolle i overgangen til en mer bærekraftig samfunn sto i sentrum for de fleste spørsmålene. Hva er arkitektenes spesifikke bidrag som skiller seg tydelig fra andre fag- og praksisfelt?

I avhandlingen foreslår Krishna tre spesifikke oppgaver for praktiserende arkitekter (i teksten “Framing transitions” som avslutter avhandlingen):

  • En bygnings bærekraft avgjøres ofte like mye av bygningens kontekst som av bygningen selv. Derfor må arkitekter heve blikket fra individuelle bygninger til å se større sammenhenger ikke bare i teori men også i sitt praktiske arbeid.
  • Bærekraft handler minst like mye om sosiale, kulturelle og økonomiske forhold som om selve arkitekturen. Arkitekter må derfor tørre å ta i bruk nyere samfunnsvitenskapelige forsking f.eks. fra vitenskaps- og teknologistudier og kritiske teorier rundt urbanisme og byutforming til å reflektere sin egen praksis, og
  • de må motstå fristelsen til å redusere bygningers bærekraftighet til å bare handle om smarte tekniske løsninger.

Hun medgir at disse tre oppgavene ofte vil være vanskelig å ta opp i en praksis som er preget av lite handlingsrom for arkitekter. Derfor foreslår hun at arkitekter bærer en kritisk refleksjon av sin rolle inn i profesjonelle fora som er i stand til å forme bærekraftig arkitektur på overordnet nivå. 

 

 

 

Edited Nicola and Fredrik

     

Disputasen til Nicola Lolli

Nicola Lolli forsvarte sin doktorgrad den 16.mai 2014. Tittel på avhandlingen er «Life cycle analyses of CO2 emissions of alternative retrofitting measures». I hovedsak har han sett på utslipp av klimagasser og konsekvensene av valg av isolasjonsstandard og -type. Han har brukt det rehabiliterte Myhrerenga Borettslag i Oslo som case og vurdert tre isolasjonstyper: tradisjonell mineralull, aerogel og vakumisolasjonspaneler (VIP). Den gode isolasjonsevnen til aerogel og VIP åpner for lettere og tynnere bygningsdeler og derved for reduserte veggtykkelser.  Hvis dagens produksjonsmetoder benyttes også i framtiden, vil imidlertid «vinningen gå opp i spinningen». Dvs. at selv om forbedringen av ytterveggens isolasjonsevne fører til redusert energibehov til oppvarming, vil den oppnådde besparelsen i et levetidsperspektiv gå tapt som følge av energien brukt til produksjon av materialene. 

Nicola har også sett på konsekvensene av valg av CO2 faktor for elektrisitet. Resultatene viser at CO2 faktoren har større betydning enn valg av type materiale. Hva som vil være den beste løsningen vil være avhengig av hvor materialene produseres og hvor ren elektrisiteten som benyttes til materialproduksjon og til drift av bygget er.

Hovedveileder for arbeidet har vært professor Anne Grete Hestnes og biveileder professor Øyvind Aschehoug. Evalueringskomiteen besto av professor Ray Cole fra University of British Columbia, seniorforsker Igor Sartori fra SINTEF Byggforsk, og 1.amanuensis Aoife Houlihan Wiberg fra NTNU. Komiteen var meget godt fornøyd med arbeidet og hadde en livlig diskusjon med kandidaten på disputasen. 

 

 

 

 

 

Nye stipendiater i ZEB

Edited Ann Kristin K

 

 Ann Kristin Kvellheim

 Ann Kristin er norsk siviløkonom og har en mastergrad i utviklingspolitikk fra London School of Economics and Political Science.  Ann Kristin kommer fra Enova hvor hun har  arbeidet med forbildebygg de siste årene. Hun er tilsatt som PhD-stipendiat under prosjektet Robuste løsninger i arbeidspakke 4.

  

 

 

Edited Torhildur K 

Torhildur Kristjansdottir

Torhildur er islandsk sivilingeniør innen energi og miljø. Hun er tilsatt som PhD-stipendiat i arbeidspakke 1 og skal ha fokus på materialoptimalisering av nullutslippsbygg. Hennes foreløpige tittel på arbeidet er livsløpsanalyser på nullutslippspiloter og konsepter.

 

 

Edited Yingpeng Z 

Yingpeng Zhen

Yingpeng er kinesisk og har en mastergrad i polymer kjemi og fysikk fra Universitet i Changzhou. Hun er tilsatt som PhD-stipendiat i arbeidspakke 1 og skal utvikle elektrokromatiske materialer i byggteknologi. Yingpeng har arbeidsplassen sin på institutt for bygg, anlegg og transport.

 

 

 

25

 

Francesco Goia

Francesco har PhD i bygningsfysikk fra NTNU (ZEB) og Polytechnic University of Turin (Italia) i 2013. Han er tilsatt som post-doc i arbeidspakke 2 og skal jobbe med instrumentering og overvåking av Living Lab og Test Cell - de to nye forskningsbyggene på NTNU Gløshaugen.

Upcoming events

Sorry, no events.

Past events

Brød & Miljø

09 oktober 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Passivhus Norden

15 oktober 2013 00:00 - 17 oktober 2013 00:00

Gothenburg, Sweden

Lunch Lecture

18 oktober 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

Brød & Miljø - Frokost med faglig påfyll

13 november 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Seminar om solceller - ZenN

18 november 2013 09:45 - 14:00

Oslo, Norway

Seminar: Energieffektiv behovsstyrt ventilasjon. Utforming - krav - overlevering

19 november 2013 10:00 - 16:00

Oslo, Norway

Frokostmøte: Framtidens byer

04 desember 2013 08:00 - 11:00

Bergen, Norway

KLIMAX Frokostseminar

11 desember 2013 08:00 - 10:00

Trondheim, Norway

Lunch Lecture

11 desember 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Trondheim 6. januar

06 januar 2014 13:00 - 17:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Oslo 14. januar 2014

14 januar 2014 08:15 - 12:00

Oslo, Norway

Partnermøte hos VELUX Danmark

15 januar 2014 00:00

Horsholm, Denmark

Kurs: Plusshus i Norge - Eksempel Kjørbo

21 januar 2014 09:00 - 16:00

Oslo, Norway

Enovakonferansen

28 januar 2014 00:00 - 29 januar 2014 06:00

Trondheim, Norway

Lerchendalkonferansen 2014

04 februar 2014 00:00 - 05 februar 2014 06:00

Trondheim, Norway