Mange fuktproblemer viser at det er viktig å velge veggkonstruksjoner mot terreng med god sikkerhet mot skader. God sikkerhet mot kondensskader får man ved å plassere all isolasjon på utsiden eller inne i veggen. Men i svært mange nye byggeprosjekter i dag blir det benyttet en plass-støpt betongvegg som isoleres utvendig og innvendig. Den innvendige isolasjonen er ofte en bindingsverkvegg. Denne rapporten presenterer resultater fra målinger i et lite forsøkshus med en denne typen yttervegg mot terreng. Huset er bygd ved lokalene til SINTEF Byggforsk i Oslo

Published in Reports

Tradisjonelt har norske småhus hatt et kaldt loft med lufteåpninger i takutstikket. Luftingen av loftet skulle både sørge for en kald takflate og hindre fuktskader på undertak og taksperrer.


De siste årene har det blitt vanligere at småhus bygges med et uluftet, kaldt loftsrom. I stedet brukes et dampåpent undertak og lufting under taktekkingen. En del slike loftsrom har fått kondens og vekst av muggsopp på undertaket. Denne rapporten viser årsaker og viktige tiltak for å unngå problemet.

Published in Reports

Denne rapporten begrenser seg til å presentere en metode for beregning av kuldebroverdier for tilslutningen mellom yttervegg og golv på grunn (ringmursløsninger). I både NS 3031 og NS‐EN ISO 10211 åpnes det for en forenklet beregning av kuldebroverdien etter en annen internasjonal standard; NS‐EN ISO 13370. Denne beskriver en forenklet prosedyre for beregning av U‐verdien til golv mot grunn basert på en korreksjon til U‐verdier beregnet etter NS‐EN ISO 6946.

Published in Reports

Search our website

Sort publications by:

Ascending order

Filter Publications: