Beregning av kuldebroverider for golv på grunn

Denne rapporten begrenser seg til å presentere en metode for beregning av kuldebroverdier for tilslutningen mellom yttervegg og golv på grunn (ringmursløsninger). I både NS 3031 og NS‐EN ISO 10211 åpnes det for en forenklet beregning av kuldebroverdien etter en annen internasjonal standard; NS‐EN ISO 13370. Denne beskriver en forenklet prosedyre for beregning av U‐verdien til golv mot grunn basert på en korreksjon til U‐verdier beregnet etter NS‐EN ISO 6946.

Additional Info

  • WP: Climate-adapted low-energy envelope technologies
  • Publication Year: 2013
  • ISSN / ISBN: 978-82-536-1316-1
  • Publication Place: Oslo
  • Publisher: SINTEF Academic Press
  • Report number: 7-2012
  • Type: Report

Search our website

Filter Publications: